كسب درآمد

كسب درآمد

     مديريت توليد

مديريت توليد چيست اين مقاله با موضوع مديريت توليد تعاريفي از مديريت توليد ، شرح وظايف مدير توليد و همچنين نقش مديريت توليد در افزايش كسب و كار و رشد و ارتقاي سازمان را شرح مي دهد.به بررسي نقش مديريت توليد در سازمان و ارتباط آن با ساير بخش ها مورد بررسي قرار مي گيرد. مديريت توليد يعني فرآيند برنامه ريزي ، هدايت ، كنترل و ساماندهي فعاليت هاي درحال انجام در يك شركت جهت توليد منابع ورودي به فرآورده. مديريت توليد يك فعاليت درون سازماني است كه وظيفه آن پيش بيني، برنامه ريزي، بازاريابي در بخش فروش و خدمات مي باشد. يك مدير توليد بايد در مورد تحليل بازار و ويژگي هاي محصول مسئوليت پذير باشد. كليه فرآيندي كه قرار است در سازمان انجام شود به نوعي با مدير توليد در ارتباط است. اوست كه مسئول نظم داخلي و خارجي سازمان و همچنين مسئول تمامي استراتژي هاي توليد به منظور پايين آوردن هزينه هاي اوليه سازمان مي باشد. با توجه به اين شرايط مديريت توليد كاري نيست كه به صورت روتين انجام شود بلكه بايد به طور پيوسته درحال تحقيق و بررسي بوده تا بتواند هزينه هاي اوليه را كاهش داده و كيفيت مطلوب تر را عرضه نمايد. همچنين مي بايست پاسخگوي نيازهاي بازار نيز باشد و به سرعت خود را با تغييرات وفق داده تا از بازار رقابتي سازمان جا نمانند. مديريت توليد چيست وظايف مديريت توليد وظايف مديريت توليد • پيش بيني كالا و خدمات پيش بيني يك مدير توليد مي بايست در ارتباط با نياز بازار قادر باشد پيش بيني هاي لازم را انجام داده و جوابگوي نياز مشتريان باشد. پيش بيني بسيار حائز اهميت است زيرا رشد و بقاي شركت در دراز مدت به پيش بيني هاي دقيق مديريت توليد بستگي دارد. مديريت توليد از طريق انجام روش هاي كيفي پيش بيني ، ميزان فروش محصول، ميزان نياز مشتريان، خواسته مشتريان را به طور دقيق پيش بيني و سپس منابع لازم را براي آنها تخصيص مي دهد. اين پيش بيني بايد به قدري دقيق صورت گيرد كه حتي اگر نياز بود مدير توليد به توسعه محصول اقدام كرده و بتواند با ايجاد يك خط توليد جديد نياز مشتريان در آينده را نيز پاسخگو باشد. بازار هميشه به طور نرمال به كار خود ادامه نمي دهد مديران توليد بايد از به مديريت ريسك تسلط كافي داشته باشد تا بتواند بحران را پيش بيني كرده و راه حل هاي اساسي براي آن ارائه دهد. بازارهاي امروزي به سرعت تغيير كرده و نيازهاي افراد به دليل گسترش دانش و اطلاعات و وسايل ارتباطي به ميزان زيادي مشابه يكديگر شده است. با اين شرايط ما ديگر نميتوانيم كالايي را در حد بازار منطقه اي توليد كنيم بلكه بايد نياز قشر انبوهي از انسانها را درنظر بگيريم و در اين شرايط است كه كار مديريت توليد سازمان به چشم آمده و نشان ميدهد كه اين واحد در بازار كسب و كار چقدر ميتواند موفق باشد. • برنامه ريزي فرآيند توليد برنامه ريزي از وظايف مديريت توليد نظارت بر فرآيند طراحي و برنامه ريزي توليد مي باشد فرآيند توليد شامل o توليد ايده نو واحد مديريت توليد بايد بخشي رو براي توليد ايده هاي نو اختصاص دهد تا بتواند با توجه به تغييرات بازار سريعترين عملكرد را داشته باشد و يا اينكه در بازار رقابتي به عنوان پيشگام حركت كند o امكان پذيري بررسي امكان پذيري ايده ها و همچنين استراتژي هاي سازمان از جمله ديگر وظايف مديريت توليد مي باشد. زيرا اگر قرار باشد امكان پذيري صورت نگيرد احتمال شكست به ميزان بسيار زيادي بالا ميرود. o طراحي فرآيند توليد واحد مديريت توليد بايد بتوند تا ميتواند فرآيند توليد را كاهش داده و با اينكار مي تواند حتي هزينه هاي توليد را پايين بياورد. هرچه پيچيدگي توليد كاهش يابد زمان توليد نيز افزايش خواهد يافت و به اين شكل ميتوان در مدت زمان كمتري به تعداد بيشتري كالا و به سودآوري بيشتري دست پيدا كنيم. o طراحي كالا توليد كالايي كه مطابق با ميل و نياز مشتري باشد براي بدست آوردن بازار بسيار حائز اهميت است. سازمان بايد بتواند كالايي را توليد كند كه خواسته هاي مشتريان را برطرف كند. از طرفي كالا بايد به گونه اي باشد كه استفاده از آن از پيچيدگي بالايي برخوردار نباشد و مخاطب را سردرگم نكند. كالا بايد طوري طراحي شود كه مخاطب بتواند به راحتي با آن ارتباط برقرار كرده و به بهترين شكل ممكن از آن استفاده كند. o تخصيص منابع بايد با توجه به حجم توليدي كه در سازمان انجام ميشود. به هر بخش منابع آن تخصيص داده شود. تخصيص منابع يكي از مهمترين عوامل مي باشد، تا بتوانيم با توجه به منابع موجود مخصوصا در شرايط بحراني حداكثر سودآوري و توليد را داشته باشيم o مرحله بازاريابي محصول بخش اعظم اين كار مربوط به وظايف مديريت بازاريابي و فروش مي باشد. كه مديريت توليد به عنوان همكار با اين واحد همكاري مي كند. • انتخاب روش مناسب انتخاب روش انتخاب روش مناسب توليد از تصميمات استراتژيك مديريت توليد مي باشد كه مي تواند شامل موارد زير باشد . • توليد پيوسته در اين روش واحد توليدي براساس نوع محصول خود سازماندهي مي شوند. در اين توليد محصولات به صورت پيوسته و خطي توليد و به مشتريان ارائه مي شود • توليد فرآيندي كه واحدهاي توليدي بر اساس نوع فرآيند ساماندهي مي شوند. يعني تمام واحدهايي كه عمليات فناورانه آنها مشابه است در يك جا جمع شده و يك واحد توليدي را تشكيل مي دهند • توليد گروهي كه از تركيب توليد پيوسته و توليد فرآيندي تشكيل شده است. در اين روش هزينه تغيير ماشين آلات را نداريم ، سرعت كار افزايش يافته ، اما هزينه اوليه نيز افزايش مي يابد • توليد پروژه اي كه در اين روش بر اساس سفارش خط توليد شروع به توليد يك محصول خاص مي كند. اين روش در سطح بزرگ انجام شده و ما اطلاعاتي از نياز مشتريان نداريم و كليه كارهاي توليد محصول پس از سفارش صورت مي پذيرد .مديريت توليد براي بهبود خدمات رساني و اطلاع از وضعيت بازار و مشتريان و پيش بيني آينده محصول و بازار مي توانند از سيستم مديريت ارتباط با مشتري (CRM) بهره برند. در مقاله سيستم مديريت ارتباط با مشتري به آن اشاره شده است. مديريت توليد ارتباط مديريت توليد با ساير بخش ها • واحد تداركات تداركات واحد تداركات بايد كليه منابع موجود را در اختيار واحد توليد قرار دهد بنابراين مديريت توليد بايد به طور پيوسته گزارشات توليد خود را در اختيار واحد تداركات قرار دهد تا منابع لازم براي آن تخصيص داده شود • واحد اداري و كارگزيني كارگزيني واحد كارگزيني جهت تامين نيروي انساني واحدهاي سازمان از جمله واحد توليدي فعاليت دارد. به همين منظور ارتباط مديريت توليد و واحد كارگزيني جهت تامين نيروي انساني الزامي مي باشد • واحد مالي واحد مالي كه به برنامه ريزي مالي سازمان و هزينه هاي سازمان را مورد بررسي قرار مي دهد. مديريت توليد همواره براي بررسي و درخواست منابع مالي جهت توليد كالا و ارائه خدمات به مشتريان بايد با اين واحد در ارتباط باشد • واحد فروش واحد فروش ارتباط مستقيم مديريت توليد با واحد فروش منجر به آن خواهد شد كه نياز مشتريان به سرعت تشخيص داده شود و كالاي مورد نياز آنان در سريعترين شكل ممكن به مرحله توليد برسد. با اين كار سازمان سهم بيشتري از بازار را در اختيار خواهد گرفت نتيجه گيري مديريت توليد در يك سازمان نقش قلب سازمان را ايفا مي كند. واحد توليد مي بايست با ارتباط موثر خود با واحدهاي ديگر و برنامه ريزي هاي دقيق خود جهت توليد محصول، كالاي خود را به موقع به بازار تزريق كند و با اين كار براي سازمان سود و ارزش بيافريند. مديريت توليد مي بايست به طور دوره اي گزارشات دقيق را در اختيار مديريت سازمان قرار دهد .مديريت سازمان با توجه به اهداف سازمان و برنامه هاي زمانبندي شده دستورات لازم را اتخاذ نمايند. چنانچه موفق به اتمام اين مقاله در مدت زمان تخميني نشده ايد به سايت تست تندخواني مراجعه نماييد خواهشمنديم با ديدگاه سازنده خود ما را در ارائه هرچه بهتر مقالات ياري نماييد تيم آموزشي ماهان تيموري توليد مديريت مديريت توليد مديريت توليد چيست وظايف مديريت توليد

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     ايده هاي ناب اقتصادي

۱۰ مورد از ايده هاي ناب

ايده هاي ناب :در اين مطلب سعي كرديم  ۱۰ مورد از ايده هاي ناب را توسط يكي از اعضاي خلاق تيم آموزشي ماهان تيموري آماده و دراختيار شما دوست عزيزقرار دهيم.

اميدوارم با استفاده از مجموعه مقالات ايده هاي كسب و كار  بتوانيم به راه اندازي بيزينس شما كمك كنيم.
در ادامه با ۱۰ مورد از ايده هاي ناب همراه شما هستيم .

 

۱ دستگاه قصه گو

 

دستگاه قصه گو

 

اين دستگاه يك پكيج كامل مي باشد و مي تواند درون خود پكيج يك يا دو اسپيكر داشته باشد; يك صفحه ديجيتال دارد كه در زير آن شماره هايي وجود دارد; دراين دستگاه انواع مختلف داستان و قصه براي كودكان در هارد آن قرار دارد و با زدن شماره قصه شروع به پخش ميكند.

اين دستگاه قابليت ضبط صدا را نيز دارد كه پدر و مادر ميتوانند صداي قصه خواندن خود را ضبط و در مواقع لازم ، براي بچه ها پخش كنند.

اين دستگاه قابليت بلوتوث و همچنين انتقال داده بوسيله كابل را نيز دارد.

هر قصه اسم و شماره اي دارد.

ا  

۲ گل مصنوعي اليافي عطري

 

گل مصنوعي

 

اين گل ها از اليافي مخصوص مي باشد كه وقتي عطر به آن آغشته مي شود تا مدتي عطر آن را همانند يه گل واقعي پخش مي كند.

اين گل مناسب براي هديه مي باشد.

داراي يك بسته بندي بسيار شيك مي باشد و مي تواند بصورت بسته بندي هاي چند تايي عرضه شود; هم بصورت خام (بدون آغشته به عطر) و هم بصورت معطر در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد.

 

۳ مركز دوخت كفش هاي ويژه

كفش

 

سومين مورد از ايده هاي ناب مركزي است براي توليد كفش . در اين مركز ، كفش هايي خاص ; برطبق سايز واقعي پا و با طرح و رنگ دلخواه بر اساس نظر مشتري دوخته مي شود. بنابراين با توجه به سليقه هاي مختلف افراد هر شخصي كفش خاص خود را خواهد داشت.

 

۴ مگنت تصويردار

 

مگنت تصويري

 

مگنت به اشياي فانتزي گفته مي شود كه بر روي درب يخچال گذاشته مي شود; در اين طرح هر كس عكس خود يا هر عكس دلخواه خود را مي تواند بصورت مگنت درآورد و بر روي يخچال خود بزند.

در اين طرح فرد به سايت مراجعه كرده و عكس دلخواه خودر ا آپلود كرده و سپس اندازه و شكل قاب را نيز انتخاب كرده و پس از پرداخت مبلغ بصورت آنلاين ; خريد را كامل مي كند.در صورت امكان اين كار مي تواند جلوي چشمان مشتري انجام شود.

 

۵ سايت فروش ميوه هاي خاص

 

ميوه خاص

 

تا اونجايي كه اطلاع داريد ۲ مركز در تهران وجود دارد كه ميوه هاي خاص را بفروش مي رسانند. ۱٫ خيابان شهرستاني۲٫ مركز تره باري در خيابان كريم خان اين سايت ، فروش ميوه هايي را دارا مي باشد كه در ايران براي كاشت آن اقدامي نشده است. با توجه به وجود همه نوع آب و هوا و رطوبت و خاك مختلف در ايران ; هر نوع ميوه اي مي تواند رشد كند. از جمله: فروت استار ، فوجي آ ،ميوه كاكتوس ، بلوبري ، آرتيشو و …

 

۶ دريچه كولر

 

كنال كولر

 

دريچه اي مخصوص براي خروجي هواي كولر براي جلوگيري از ورود گرد و خاك ;در فصولي كه كولر استفاده نمي شود. اين دريچه يا پوشش در اندازه هاي مختلف مطابق با اندازه چهارچوب مي باشد يا قابليت انعطاف پذيري دارد.

 

۷ پشت بخاري

 

پشت بخاري

 

پوششي براي پشت بخاري تا از خراب شدن ديوار پشت آن جلوگيري كند; هميشه بعد از مدتي استفاده از بخاري ، ديوار پشت آن بدليل گرما خراب  و رنگ آن عوض مي شود; اين پوشش مي تواند پايه هم داشته باشد و بصورت دكوري كوچك داشته باشد. با توجه به رنگ ديوار مي تواند رنگ هاي مختلفي هم داشته باشد.

    

۸ تور اهل قبور

 

قبور

 

اين تور مخصوص پنج شنبه و جمعه ها مي باشد; بسته به تعداد نفرات يك ميني بوس يا اتوبوس وجود دارد كه بنا به درخواست بازمانده ها به قطعه هاي مختلف بهشت زهرا سر مي زند و به هر كجايي كه در نظر باشد مي رود.

 

۹ بيمه ويژه

 

بيمه

 

همانطور كه از اسم آن پيداست اين بيمه در زمينه موارد ويژه و خاص كار مي كند.

از جمله:
تضمين پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي و داخلي ; بيمه اعضاي خاصي از بدن ، حنجره ، اعضاي داخلي و كلا هر مورد خاص…

 

۱۰ پمپ بنزين شخصي

 

پمپ بنزين شخصي

 

يك دستگاه پمپ بنزين شخصي در داخل حيات يا باغ يك خانه يا مجتمع كه هر شخص هر موقع كه بخواهد بتواند از آن استفاده كند.از آنجايي كه اين طرح براي استفاده كننده هزينه زيادي دارد استفاده كننده آن فقط قشر پولدار مي باشد واين كار جنبه لوكس دارد.مساحت خانه بايد از حدي بيشتر باشد.

اين ده ايده تنها شروعي براي ايده پردازي در ذهن بوده است. تمامي ما انسانها ميتونيم با مشاهده جهان اطراف خود ايده هايي رو مطرح كنيم تا انجام كارها ساده تر صورت پذيرد و از همين طريق به سمت پولدار شدن قدم برداريم. سعي كنيد كاري كنيد كه انجام امور براي شما آسان شود. با اينكار ميتونيد به سمت كارآفريني خود گام برداشته و به موفقيت هايي كه در ذهن داريد برسيد.

   ا  

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

     قوي باش تا خالق زندگي خودت باشي

قوي باش و با قدرت ادامه بده. شايد از اين‌ دست جمله‌ها مثل تو قدرتمندي، تو مي توني، تو از پس هر كاري بر مياي زياد شنيده باشي اما ميخوام ازت بپرسم آيا واقعاً بهش ايمان‌داري؟

ايمان و باور به چيزي ميتونه به حدي در عملكردت تأثيرگذار باشه كه باور نكني، فرقي نمي كنه كه تو به چه چيزي ايمان‌داري!

تو ميتوني به توانمندي‌هاي خودت ايمان داشته باشي و يا نه برعكس به ناتوانايي خودت شديداً معتقد باشي!

يعني يا به‌طورقطع بگي: من مي تونم از پسش بر بيام

و يا نه برعكس بگي: اين غير ممكنه من نمي تونم!

   

قوي باش

در هر دو صورت تو باايمان صحبت مي‌كني و همين ايمان قوي به توانستن و يا نتوانستن نتيجه‌ي عملكردها و دستاوردهاي زندگيت رو تعيين ميكنه.

بنابراين چرا نميگي: من مي تونم؟

چرا باايمان از خودت حرف نمي‌زني؟

چرا خودت رو باور نداري؟

قوي باش تا زندگي خودت رو خلق كني

تو براي اينكه خالق زندگي خودت باشي بايد قوي باشي و از اين قدرت بي‌نهايت خودت براي ساختن زندگي خودت استفاده كني.

باور كن كه قدرتمندي!

قوي باش تا خالق زندگي خودت باشي

ازت ميخوام به چند موفقيت اخيرت هرچند كوچك فكر كني و به اين سؤالات من جواب بدي:

  1. باورت از توانايي خودت چطور بود؟
  2. آيا از همون ابتداي شروع كار به خودت گفتي مي توني يا نمي توني؟
  3. آيا عميقاً باور داشتي كه نتيجه‌ي خوبي خواهي گرفت؟
  4. آيا موفقيت رو تصور مي‌كردي؟

ا       

يكي از مهم‌ترين دلايل موفقيت يك فرد در زمينه‌هاي مختلف زندگي به اين دليل است كه اون شخص عميقاً خودش رو باور داشته و خودش رو مسئول زندگيش ميدونسته.

به اين نكته خوب توجه كن كه يكي از مهمترين دلايل موفقيت مردان وزنان موفق دنيا، اين بوده كه قهرمان زندگي خودشون بودن و با افتخار زندگي كردن.

نه كه سختي و مشكلات نداشتن، بلكه با وجود هر مسئله‌اي هرچند سخت و طاقت‌ فرسا بازهم ايمان به قدرت خودشون رو ناديده نگرفتن و براي رشد و سربلندي خودشون تلاش كردن.

انسان‌هاي قهرمان ويژگي‌هاي منحصر به‌ فردي داشتن كه در پكيج كسب ثروت و آرامش مثال‌هاي زيادي از اين افراد زديم و رازهاي موفقيتشون رو بررسي كرديم.

براي موفق شدن و درخشيدن بايد قوي باشي و به خاطر موانع و مشكلات كوچيك و بزرگ زندگي كه جزئي از روند زندگيه، متوقف نشي و براي رؤياهاي خودت تلاش كني و خالق زندگي خودت باشي.

قوي باش و چند نكته زير را رعايت كن

قوي باش

قوي باش و اجازه نده كسي تورو بدبخت كنه و منتظر نمون كه كسي بخواد بهت عنايت كنه و واسه خوشبختيت گام برداره

قوي باش و تلاش كن تا در آتش بلاياي زندگي پخته شوي نه اينكه بسوزي ، همه ي افراد عادي سوخته شدن رو بلدن. و آنقدر قوي باش تا اجازه ندهي مشكلات بر تو غلبه كنند.

آنقدر قوي باش و نگذار احساسات دروني همچون خشم برتو چيره شود تا بتواني با آرامش تمامي مشكلات را پشت سر بگذاري و به اهداف خود برسي. اجازه نده سنگ هايي كه به طرفتت پرتاب ميكنند مانع حركت تو شود. بلكه از آن سنگ ها براي بالا رفتن خود پلي بساز .

با درايت و تيزهوشي مشكلات را پيش بيني كن تا بتواني در مواقعي كه در سختترين شرايط قرار گرفتي بتواني اين لحظات بحراني را به زيباترين شكل ممكن پشت سر بگذاري.

من ماهان تيموري هستم و در اين راه به شما كمك خواهم كرد،موفق باشيد.

      

           ادامهـ مطلبـ      |      نظرات (0)   

   درباره ما

افراد آنلاين : 1 | بازديد امروز : 0 | بازديد ديروز : 0 | بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان